Utbildning

CVE erbjuder fortbildningar med fakta, forskning, metoder och beprövad erfarenhet.

Som nationellt kunskapscenter har CVE i uppdrag att höja kunskapsnivån om hur ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism kan förebyggas. Ett led i uppdraget är att erbjuda fortbildningar.

Fortbildningarna har hög relevans hos målgrupperna som är yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhället. Vi erbjuder även kortare behovsanpassade fortbildningar för kommuner, organisationer eller myndigheter som kan hållas både fysiskt och digitalt. Föreläsare är personal från CVE och/eller externa forskare och praktiker. 

För att hålla dig uppdaterad om våra nya utbildningar, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Hör Joakim von Schéele, utbildningsledare på CVE, berätta om verksamheten.

Målet är att stärka dina grundkunskaper och vidga perspektiv om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Det är en digital grundkurs som sträcker sig över 10 veckor. 

Kursen utgår från forskning och akademisk litteratur, men även praktiska erfarenheter är en viktig komponent. Kursen omfattar fem teman om vardera två veckor. Det finns inget krav på tidigare akademiska studier för att gå kursen och antalet platser är begränsat. Deltagarna förväntas ägna uppskattningsvis 6 timmar per vecka åt lärarledd undervisning och självstudier.

Intresserad? Håll utkik på hemsidan eller våra nyhetsbrev efter när nästa grundkurs erbjuds.

Exempel på teman under grundkursen:

  • Introduktion till ämnet våldsbejakande extremism
  • Våldsbejakande extremistiska grupper
  • Våldsbejakande extremism och genus, ensamagerande gärningspersoner och Incels
  • Vägen in i och vägen ut ur våldsbejakande extremism
  • Världsåskådning och konspirationsteorier inom våldsbejakande extremism

Digitala fördjupningskurser som sträcker sig över 10 veckor och riktar sig till yrkesverksamma som slutfört CVE:s grundkurs eller har motsvarande kompetens. Kurserna omfattar 5 teman om vardera två veckor. Deltagarna förväntas ägna cirka 6 timmar per vecka åt lärarledda lektioner och egenstudier. Kurserna vilar på forskning, akademisk litteratur och beprövad erfarenhet men det finns inga krav på tidigare akademiska studier.

Exempel på teman under fördjupningskursen:

  • Fördjupningskurs om religiöst motiverad våldsbejakande extremism
  • Fördjupningskurs om våldsbejakande högerextremism
  • Fördjupningskurs om våldsbejakande vänsteraktivism, klimataktivism och djurrättsaktivism

Varje år arrangerar CVE en konferens för yrkesverksamma om hur vi kan förebygga och arbeta mot våldsbejakande extremism. Vi vill bidra med kunskap, forskning och beprövad erfarenhet. Vi vill lyfta framgångsrikt lokalt och regionalt arbete samt bidra till nätverksbyggande och konstruktiva diskussioner.

Behovsanpassade utbildningar för kommuner, myndigheter eller civilsamhället

Arbetar du i en kommun, myndighet och organisation med frågor om våldsbejakande extremism och har behov av mer kunskap?

Hör av er till vår utbildningsverksamhet, så kan vi erbjuda stöd och vägleda er vidare eller eventuellt erbjuda er behovsanpassad utbildning. Ring 08-412 42 14 eller mejla till info@cve.se

Har du frågor om CVE:s utbildningar? Mejla till utbildning@cve.se