Nyhetsbrev från CVE v. 16

CVE:s nyhetsbrev ges ut varannan vecka och tar upp relevanta händelser, rapporter och information som rör ideologiskt motiverad brottslighet och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Denna veckas nyhetsbrev innehåller bland annat:

  • Inbjudan till konferens med nätverket Strong Cities
  • Proposition om nya demokrativillkor för trossamfund och civilsamhället
  • Regeringsuppdrag till Brå om antisemitism
  • Två knivattacker i Australien