Regeringsuppdrag

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) inom Brottsförebyggande rådet (Brå) har för närvarande tre pågående regeringsuppdrag.

Foto på Sveriges riksdagshus.

Den 28 augusti 2023 fick centret i uppdrag att förstärka nationell samverkan och samordning för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism (Ju2023/01903).

Den 9 januari 2024 gav regeringen i uppdrag till CVE att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i verksamheten (Ju2024/00024).

Den 14 mars 2024 tilldelades CVE i uppdrag att inrätta en stödfunktion vars syfte är att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer (Ju2024/00674).