Larma 112

Vad gör vi om det ändå händer något?

Fly - Sök skydd - Larma 112

Det är viktigt att ha övat innan och att ha goda rutiner kring vad man ska göra om något händer.

Vägledningen ”Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för skolledning och säkerhetsansvariga syftar till att öka medvetenhet och kunskap om åtgärder före, under och efter en allvarlig våldshändelse i skolan, som en skolattack. Den fokuserar på hur man kan skydda sig själv och andra under en akut händelse men tar även upp förebyggande arbete samt återhämtning och uppföljning efter en sådan händelse.

Skolverket har också stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga för arbetet med säkerhet och krisberedskap.

Myndigheter som erbjuder vägledning på denna sida:

Polisen
Polisen
Polisen
Polisen