Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2024

Metodstöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker - Kunskapsöversikt och samtalsstöd

Stöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker inklusive kunskapsöversikt och samtalsstöd.

memo