Publikationer

Här finns en samling myndighetsrapporter, utredningar och andra publikationer som har relevans för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Anser du att en viktig publikation saknas, kontakta oss gärna på info@cve.se.