Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2019

Digitalt slagfält. En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer

Den senaste tiden har ett flertal attentat inträffat runtom i världen där gärningspersonen inspirerats av radikalnationalistiska ideologier. I många av fallen har förövaren varit aktiv i digitala miljöer där de också i vissa fall publicerat en avsiktsförklaring innan attackerna ägt rum. I den här rapporten ger författarna en inblick i hur radikalnationalistiska ideologier idag tar sig uttryck i digitala miljöer. Rapporten studerar både miljöer med tydlig ideologisk profil, och några av de ocensurerade så kallade "free speech"-miljöer som tenderar att dra till sig personer med radikalnationalistiska sympatier. Författarna studerar också hur trollkulturen på internet, med sitt ironiska och insinuanta tilltal, används för att dels manipulera politiska motståndare, dels för att kringgå personligt ansvar och undvika repressalier. Hatbudskap, konspirationsteorier och avhumanisering är några av de metoder som används för att tillskriva individer och grupper egenskaper som gör dem till legitima måltavlor för våld. I dessa miljöer förekommer också glorifiering av terrorister och våldsverkare.

Rapporten har skrivits inom ramen för det uppdrag regeringen har gett till Totalförsvarets forskningsinstitut (Ku2016/01373/D - Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda samt Ju2018/01298/KRIM). Projektet (Ku2016/01373/D pågick mellan 2016-2019.

FOI