Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2019

Digitalt slagfält. En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer

I den här studien ges en inblick i hur radikalnationalistiska ideologier idag tar sig uttryck i digitala miljöer. Rapporten ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut där kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras (Ku2016/01373/D samt Ju2018/01298/KRIM).

FOI