Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2017

Från ord till handlingsplan - en rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om hur förekomsten av kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut i april 2017 samt genomfört en analys av planernas innehåll.

Den 27 november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR_2017