Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2022

Från skitpostning till folkmord. Ensamagerande våldsverkare, ideologi och accelerationism i den digitala tidsåldern

Denna rapport handlar om så kallade ensamagerande våldsverkare. Rapportens övergripande syfte är att analysera retorik, tillvägagångssätt och ideologi i samtida radikalnationalistiskt motitverade ensamagerande våldsverkares självutnämnda accelerationistiska och revolutionära kamp.

Rapporten syftar vidare till att ge en sammanfattande överblick av forskningsläget och att diskutera radikalnationalistiskt motiverade ensamagerande våldsverkares ideologiska hemvist. Slutligen syftar rapporten till att, utifrån det analyserade materialet, diskutera hur attacker av detta slag kan motverkas och upptäckas med särskilt fokus på hur digital teknik både skapar nya möjligheter och komplikationer i det brottsförebyggande arbetet. Rapporten är skriven för praktiker och forskare som arbetar med att förstå och motverka våldsbejakande extremism och terrorism samt för allmänt intresserade personer. Förhoppningen är att kunna ge en svensk läsekrets en fördjupad kunskapsbild och presentera teoretiska och metodologiska utgångspunkter som kan användas av såväl praktiker som forskare.

FOI