Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Våldsbejakande djurrättsaktivism. En kunskapsöversikt

Denna skrift utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande djurrättsrörelsen. Rapporten publicerades av CVE 2021.

cve