Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Våldsbejakande djurrättsaktivism. En kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande djurrättsrörelsen. Rapporten är framtagen av CVE.

cve