Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Våldsbejakande högerextrem accelerationism

Detta PM ger en introduktion till så kallad våldsbejakande högerextrem accelerationism, ett fenomen som har kommit att få ett brett genomslag inom extremhögerns ytterkant. Detta PM är framtaget av CVE.

CVE