Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Vit makt-miljön. En kunskapsöversikt

Denna publikation utgör en sammanställning av forskning och kunskap om vit makt-miljön, idag kallad den våldsbejakande högerextrema miljön. Rapporten är framtagen av CVE.

Kunskapöversikten är en av de tre kunskapsöversikter om de tre våldsbejakande extremistmiljöer som har producerats av CVE.

CVE