Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Vit makt-miljön. En kunskapsöversikt

CVE har tagit fram kunskapsmaterial om de tre våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige. Denna publikation utgör en sammanställning av forskning och kunskap om vit makt-miljön, idag kallad den våldsbejakande högerextrema miljön. Kunskapsöversikten publicerades av CVE 2020.

CVE