Bidrag

CVE har i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner. Syftet med bidraget är att utifrån ett kriminalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Brå har i sitt regleringsbrev sedan 2020 i uppdrag att fördela bidrag till ideella föreningar, stiftelser samt kommuner och regioner. Syftet är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bidraget ges både i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Verksamhetsbidrag avser till skillnad från projektbidrag medel till organisationens ordinarie verksamhet.

Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet i form av verksamhetsbidrag till verksamheter som visat goda resultat under många år. Vi bedömer att det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd. Även projektbidragen fördelas till fleråriga projekt om möjligt.

Flagga

Verksamhetsbidrag Exit

4 000 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 810 000

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

990 000

Projektbidrag Strömsunds kommun
STAD - strategiskt arbete för demokrati

1 350 000

Projektbidrag Sverok
Studie om antidemokratisk radikalisering på digitala spelplattformar

900 000

Projektbidrag Flamman
Ungas upplevelse av våldsbejakande extremism på nätet

950 000

Summa:

10 000 000


Verksamhetsbidrag Exit

4 000 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 804 370

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

985 000

Summa:

6 789370

Verksamhetsbidrag Exit

2 600 000

Verksamhetsbidrag Rädda Barnens Orostelefon

2 800 000

Projektbidrag Västerås Stad
Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande extremism

2 497 800

Projektbidrag Strömsunds kommun
STAD - Strategiskt arbete för demokrati

1 300 000

Administration, lön m.m.

800 000

Summa:

9 997 800


Utlysning av bidrag

Under 2022 kommer ingen utlysning av bidrag ske eftersom alla pengar är intecknade.

CVE:s bidrag ska spegla samhällets behov. Eftersom behoven förändras över tid tillkännager vi prioriterade områden i god tid inför varje utlysningstillfälle.

Om du vill hålla dig uppdaterad om CVE:s verksamhet och meddelas när bidragsansökan öppnas kan du prenumerera på CVE:s omvärldsbevakning Länk till annan webbplats..

Verksamhet som finansieras av statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism enligt förordning 2019/1282.

Har du frågor?
Kontakta Helena Bunner
helena.bunner@cve.se
08-527 44 204