Bidrag

Sedan 2020 har Brottsförebyggande rådet i uppdrag att fördela bidrag och stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner.

Bidragen är i form av verksamhetsbidrag och/eller projektbidrag och fördelas av CVE. Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet genom verksamhetsbidrag, det vill säga bidrag till ordinarie verksamheter som visat goda resultat under många år. Att fler aktörer får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet i arbetet ser CVE är till gagn för arbetet mot våldsbejakande extremism. Bidraget har riktats till verksamheter som arbetar för att hjälpa individer i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd, samt att arbeta långsiktigt för att förhindra inträde i våldsbejakande extremism.

Fördelning av verksamhetsbidrag sker årligen och kan sökas av organisationer som har en långsiktig verksamhet med väl dokumenterade resultat av att jobba förebyggande mot våldsbejakande extremism genom bl a avhopparstöd och stöd till anhöriga.

Använd denna blankett Pdf, 905.2 kB. som skickas senast 1 dec till info@cve.se

Flagga

Verksamhetsbidrag 2024

Exit

EXIT på Fryshuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa. EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. Läs mer på Fryshuset webbplats Länk till annan webbplats..

Flamman socialt förebyggande centrum

Safe Space Hoppa av hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser. Läs mer på Flammans webbplats Länk till annan webbplats..

Agera Värmland

Agera Värmland arbetar med insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga. Läs mer på Agera Värmlands webbplats Länk till annan webbplats..

Projektbidrag 2024

Flamman socialt förebyggande centrum

  • Ungas upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet

Projektets övergripande mål är att genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar samla in underlag för att öka kunskapen gällande ungas konsumtion och upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet, samt hur de hanterar detta. Målgruppen är unga i åldern 13-29 år nationellt, med fokus på Malmö och Skåne. Projektet kommer även undersöka hur yrkesverksamma som möter unga upplever ungas konsumtion samt sin förmåga att bemöta och stötta unga i det de upplever på nätet.

  • Kvinnor och våldsbejakande extremism.

Projektet ger ökat stöd till tjejer i våldsbejakande miljöer kopplat till deras specifika sårbarheter.

Teater Fryshuset

  • ROV om ensamagerande gärningsmän som radikaliseras på nätet

Projektet producerar teaterföreställningen ROV om ensamagerande gärningsmän, berättat ur ett inifrånperspektiv. I föreställningen får vi följa en ung man, uppväxten, skolan, mobbningen, onlinespelandet, steget in i vuxenvärlden och hela radikaliseringsprocessen fram till det slutgiltiga dådet som skulle skaka en hel värld.

”Livet. Det är inte rättvist. Livet är inte rättvist. Jag fattade det tidigt, kände det…”

” Så det var tvunget att bli något stort, något ingen kunde missa. Alla skulle se, alla skulle veta. Det var så det fick bli.”

Målgruppen är ungdomar, yrkesverksamma och allmänheten. ROV baseras på CVE:s forskning samt dokumentära processer. I samband med pjäsen genomförs efterföljande publiksamtal där bland andra CVE deltar och information som bygger på CVE:s material finns att tillgå. Premiär på Stockholm Stadsteater Feb 2025 med efterföljande rikstäckande turné.

Med föreställningen ingår också ett skolmaterial med handledning för ett lektionstillfälle innan man ser föreställningen samt ett lektionstillfälle efter eleverna sett föreställningen.

ROV är ett samarbete mellan CVE, Teater Fryshuset och Stockholm Stadsteater.

Agera Värmland

  • (Bruks)orten - en plats i världen

I detta projekt undersöks, utifrån ett brett perspektiv, vad närheten till extremistiska miljöer gör med de människor som lever i utrymmet alldeles intill? Hur beskriver man sitt lokalsamhälle och hur förstår man de här miljöerna och deras närvaro? Målet med studien är att den ska bidra med kunskap kring hur lokala förhållanden kan spela in i upprätthållande och reproduktion av högerextrema miljöer, samt hur lokalsamhället i sin tur påverkas.

Uppföljning av bidragsfinansierad verksamhet

CVE har löpande låtit ett oberoende företag utvärdera de verksamheter som finansierats med verksamhetsbidrag. Utvärderingarna visar i huvudsak att verksamheterna uppfyller uppsatta målsättningar, använder sina medel på ett effektivt sätt samt att verksamheterna är samhällsekonomiskt effektiva, det vill säga att alternativkostnaden om vi inte skulle finansiera dessa verksamheter skulle bli betydligt högre för samhället. Utvärderingarna har också kommit med förslag på förbättringar till respektive organisation som löpande implementeras.

Här hittar ni utvärderingarna.

Verksamhetsbidrag Exit

4 200 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 804 370

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

1 112 711

Orostelefonen Rädda Barnen

2 966 600

Summa:

10 083 681


Verksamhetsbidrag Exit

4 200 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 800 000

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

1 000 000

Projektbidrag Flamman
Kvinnor och VBE

1 030 000

Projektbidrag Teater Fryshuset
Ensamagerande gärningsmän

1 000 000

Projektbidrag Agera Värmland
(Bruks-)Orten en plats i världen

963 200

Summa:

9 993 200