Bidrag

Brottsförebyggande rådet, Brå, har i sitt regleringsbrev sedan 2020 bland annat i uppdrag att fördela bidrag, att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser, kommuner och regioner i form av verksamhetsbidrag och/eller projektbidrag och fördelas av CVE.

Vid fördelandet av bidrag har CVE prioriterat långsiktighet i form av verksamhetsbidrag, det vill säga bidrag till ordinarie verksamhet, till verksamheter som visat goda resultat under många år. Vi bedömer att det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer får bättre förutsättningar till stabilitet och förutsägbarhet i arbetet med att hjälpa individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd samt att arbeta långsiktigt förebyggande för att förhindra inträde i våldsbejakande extremism.

Flagga

Nu finansierar CVE

Exit

EXIT på Fryshuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa. EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen. CVE finansierar Exit med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Fryshuset webbplats Länk till annan webbplats..

Flamman socialt förebyggande centrum

Safe Space Hoppa av hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser. CVE finansierar Flamman med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Flammans webbplats Länk till annan webbplats..

Agera Värmland

Agera Värmland arbetar med insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga. CVE finansierar Agera Värmland med verksamhetsbidrag.

Läs mer på Agera Värmlands webbplats Länk till annan webbplats..

Projektbidrag

  • Flamman

Ungas upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet. Projektets övergripande mål är att genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar samla in underlag för att öka kunskapen gällande ungas konsumtion och upplevelser av våldsbejakande extremism på nätet samt hur de hanterar detta. Målgruppen är unga i åldern 13-29 år nationellt, med fokus på Malmö och Skåne. Projektet kommer även undersöka hur yrkesverksamma som möter unga upplever ungas konsumtion samt sin förmåga att bemöta och stötta unga i det de upplever på nätet.

Kvinnor och våldsbejakande extremism. Projektet ger ökat stöd till tjejer i våldsbejakande miljöer kopplat till deras specifika sårbarheter.

  • Teater Fryshuset

Ensamagerande gärningsmän. Projektet producerar en teater om ensamagerande gärningsmän där de belyses fr ett inifrånperspektiv. Målgruppen är ungdomar, yrkesverksamma och allmänhet och i samband med pjäsen genomförs efterföljande samtal där bl a CVE deltar och information som bygger på CVE:s material finns att tillgå.

  • Agera Värmland

(Bruks-)Orten - en plats i världen. Projektet är en fallstudie av lokalsamhällen med lång tradition av högerextrem närvaro. Man undersöker dragningskrafterna och användandet av maskulinitetsnormer.

Uppföljning av bidragsfinansierad verksamhet

CVE har löpande låtit ett oberoende företag utvärdera de verksamheter som finansierats med verksamhetsbidrag. Utvärderingarna visar i huvudsak att verksamheterna uppfyller uppsatta målsättningar, använder sina medel på ett effektivt sätt samt att verksamheterna är samhällsekonomiskt effektiva, det vill säga att alternativkostnaden om vi inte skulle finansiera dessa verksamheter skulle bli betydligt högre för samhället. Utvärderingarna har också kommit med förslag på förbättringar till respektive organisation som löpande implementeras. Här hittar ni utvärderingarna:

Länk till Exit Pdf, 890.4 kB.

Länk till Flamman Pdf, 1.5 MB.

Länk till Agera Värmland Pdf, 8.8 MB.

Länk till Rädda Barnens Orostelefon Pdf, 3.6 MB.

Verksamhetsbidrag Exit

4 200 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 804 370

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

1 112 711

Orostelefonen Rädda Barnen

2 966 600

Summa:

10 083 681


Verksamhetsbidrag Exit

4 200 000

Verksamhetsbidrag Flamman Socialt förebyggande Centrum

1 800 000

Verksamhetsbidrag Agera Värmland

1 000 000

Projektbidrag Flamman
Kvinnor och VBE

1 030 000

Projektbidrag Teater Fryshuset
Ensamagerande gärningsmän

1 000 000

Projektbidrag Agera Värmland
(Bruks-)Orten en plats i världen

963 200

Summa:

9 993 200