CVE:s årliga konferens fullbokad

De fysiska platserna till Samling mot våldsbejakande extremism, CVE:s årliga konferens, bokades snabbt upp. Men du vet väl att du kan delta på konferensen digitalt?

SMVBE

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har CVE tagit fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Syftet är också att öka kunskapen hos socialtjänst, polis, skola och andra berörda aktörer om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess.