Våldsbejakande extremism i Sverige - Kunskapsöversikt 2023/2024

CVE:s kunskapsöversikt ger en sammanfattande bild av våldsbejakande extremism och terrorism i Sverige, och av utvecklingen. Översikten grundas i centrets tidigare kunskapsmaterial och andra svenska myndigheters och organisationers lägesbilder och bedömningar.