Hat mot kvinnor och våldsbejakande extremism

Extremiströrelser inkluderar ofta en strävan att bibehålla mäns makt över kvinnor i sina ideologier. Allt oftare uppmärksammas även att hat mot kvinnor i sig kan radikalisera vissa aktörer och få dem att ta till brott och våldshandlingar. Barnrättsorganisationen Ecpat ser hur övergreppsmaterial på flickor och kvinnor sprids med närmast ideologiska förtecken.

Hur ska förhållandet mellan hat och brott mot kvinnor och flickor, våldsamma mansideal och våldsbejakande extremistiska ideologier förstås? Vilka lärdomar kan utbytas mellan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, och våldspreventiva metoder med en genusförändrande ansats?

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023.

Hat mot kvinnor och våldsbejakande extremism

CVE-podd 22

Hat mot kvinnor och våldsbejakande extremism

Medverkande: Jonas Trolle (Chef CVE), Mikael Thörn (Enhetschef Jämställdhetsmyndigheten), Sari Römpötti (Senior rådgivare CVE), Jonas Karlsson (Utredare Ecpat).
Samtalsledare: Maria von Bredow (Utredare Brottsförebyggande rådet).

Du kan även lyssna på CVE-poddens avsnitt på PodBean Länk till annan webbplats. och andra ställen där poddar finns.

Transkribering av avsnitt 22

podd