Publikationer

Här finns en bred samling rapporter, utredningar och andra publikationer som har relevans för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige. Publikationerna kommer från olika utgivare och databasen är inte uttömmande. Anser du att en viktig publikation saknas, kontakta oss gärna på info@cve.se.

CVE:s publikationer finns även samlade på en egen sida.

Sidan senast uppdaterad: