Uppdaterat metodstöd

Vi har uppdaterat vårt metodstöd som riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med förebyggande av våldsbejakande extremism.

Det är främst riktat till socialtjänst, polis, skolpersonal och hälso- och sjukvård. Men kan också användas av andra yrkesgrupper och aktörer inom civilsamhälle och trossamfund.