Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2024

Metodstöd - Att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism

Metodstödet riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med förebyggande av våldsbejakande extremism. Det är främst riktat till socialtjänst, polis, skolpersonal och hälso- och sjukvård. Men det kan också användas av andra yrkesgrupper och aktörer inom civilsamhälle och trossamfund.

Bild på framsidan för metodstödet - Att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism. På framsidan syns titeln samt CVE:s logotyp. Bakgrunden består av ett foto av en person som är på väg uppför en trappa. Fotot har hög kontrast.