Extremistiska miljöers lockelser

Föreläsningen hölls under CVE:s årliga konferens Samling mot våldsbejakande extremism som spelades in 2018.

Vilka är de psykologiska krafter som kan påverka vissa människor att dras till våldsbejakande miljöer? Nazar Akrami, docent i socialpsykologi vid Uppsala Universitet, berättar.

f