Incels - hur uppstod incelkulturen, hur tar den sig uttryck i Sverige och varför väljer vissa att identifiera sig som incel?

Inspelat den 3 juni 2020 i samband med CVE:s webbsända konferens Ensamagerande gärningspersoner – vilka är de och vad gör vi för att motverka dessa krafter?

Lisa Kaati, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

f