Om kakor (cookies)

Delar av CVE:s webbplats innehåller så kallade kakor (cookies).

På CVE:s webbplats används kakor. En kaka är en kort text som lagras i din webbläsare vid din första kontakt med webbservern och sedan skickas tillbaka till webbservern vid varje ny kontakt. Därmed kan webbservern känna igen din webbläsare.

Hantera dina cookies

Här kan du anpassa vilka cookies som används för dig på bra.se. Anpassningar gäller endast för den webbläsare du använder här. Besöker du bra.se från en annan webbläsare så måste du hantera inställningarna där.

Nödvändiga cookies
Gör att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska. Därför går de inte att inaktivera.
NamnBeskrivning
sv-cookie-consentLagrar cookie-samtycke.
JSESSIONIDCookien används för att knyta användaren till en session (ditt besök). Sessionen används sedan av Sitevision till en mängd olika saker knutna till användaren.
Analytiska cookies
Ger oss information om hur vår webbplats används som gör att vi kan underhålla, driva och förbättra användarupplevelsen.
NamnBeskrivning
_pk_id.1.6485Används av Matomo för att spara viss data av användaren, t ex ett unikt besöks-ID.
_pk_ses.1.6485Används av Matomo för att tillfälligt spara besöksdata.
_pk_ref.1.6485Används av Matomo för att lagra användarens referens-ID:n.