Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Domar om vård enligt LVU i ärenden med koppling till våldsbejakande extremism

Denna publikation vänder sig till yrkesverksamma inom kommunalt arbete, och syftar till att ge en översiktlig bild av de faktorer som har haft betydelse för domslut gällande vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), i ärenden där det funnits kopplingar till våldsbejakande extremism.

cve