Försvarshögskolan (FHS)

2021

Gränslös extremism – en studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer

Studien påvisar att de transnationella kopplingarna till respektive svensk extremistmiljö har en avgörande roll för miljöernas förmåga, modus och utveckling. Dessa kopplingars betydelse kommer sannolikt att fortsätta öka.

FHS_2021