Försvarshögskolan (FHS)

2021

Gränslös extremism – en studie om transnationella kopplingar till svenska radikala miljöer

I december 2019 fick Försvarshögskolan i uppdrag av CVE att genomföra en studie om transnationella kopplingar till svenska extremistmiljöer. Studien påvisar att de transnationella kopplingarna till respektive svensk extremistmiljö har en avgörande roll för miljöernas förmåga, modus och utveckling. Dessa kopplingars betydelse kommer sannolikt att fortsätta öka.

FHS_2021