Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Detta PM ger en kortfattad och övergripande presentation av terrorgruppen Islamiska staten i provinsen Khorsan, IS-K. Texten beskriver kortfattat grupperingens bakgrund och framväxt, samt vilka konsekvenser händelsen och utvecklingen kan få på global nivå. Detta PM är framtaget av CVE.

cve