Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2021

Den här texten ger en kortfattad och övergripande presentation av IS-K. Texten beskriver kortfattat grupperingens bakgrund och framväxt, samt vilka konsekvenser händelsen och utvecklingen kan få på global nivå.

cve