Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. En kunskapsöversikt

Den överväldigande majoriteten inom våldsbejakande extremistiska miljöer är män, ett faktum som sällan tas i beaktande i arbetet mot våldsbejakande extremism eller ses som analytiskt viktigt inom den etablerade forskningen inom området. Män, maskulinitet och VBE är ett växande, men jämförelsevis litet, forskningsfält. Det saknas kunskapsunderlag kring hur maskulinitet påverkar problem relaterade till våldsbejakande extremism. Syftet med denna kunskapsöversikt är därför att ge en översikt av forskning kring män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Publikationen är skriven av Lucas Gottzén, på uppdrag av CVE och Jämställdhetsmyndigheten.

Män, maskulinitet och vbe_gottzen