Säkerhetspolisen

2021

Personlig säkerhet

Handboken Personlig säkerhet innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper. Handboken är framtagen av Säkerhetspolisen.

SÄPO