Sveriges kommuner och regioner (SKR)

2018

Råd vid lokaluthyrning. Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler

Denna skrift är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av CVE, för att reda ut begreppen och beskriva de förutsättningar och principer som gäller enligt lag, vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler. Principerna gäller även för landsting och regioner i den mån de upplåter lokaler till föreningar.

Den 27 november 2019 ändrade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR_2018