Förvaltningshögskolan

2017

Samverkan i demokratins försvar. En studie om den offentliga sektorn, civilsamhället och arbetet mot våldsbejakande extremism

Rapportens syfte är att undersöka varför den offentliga sektorn vill samverka med civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism, samt hur detta samverkansarbete i nuläget bedrivs.

Samhället satsar stora resurser på att förebygga våldsbejakande extremism, men det saknas i stor utsträckning empirisk forskning som kan vägleda policy och praktik i hur detta arbete ska utformas och genomföras. Det är med utgångspunkt i glappet mellan forskning och praktik som denna studie hoppas kunna bidra med kunskap om samverkan mellan den offentliga sektorn och civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Förvaltn_2017