Inbjudan till konferens om skolsäkerhet

Dagen handlar om samarbete för att stärka skolsäkerheten vid skolattacker och förebygga grövre våld i skolan. Konferensen vänder sig till dig som är chef eller arbetar strategiskt inom socialtjänsten, skola, polis eller hälso- och sjukvården.

Skola