Digital fortbildning:

Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Anmälan fortbildning i Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

CVE har det senaste året erbjudit yrkesverksamma en fortbildning i att använda ”Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism”. Under våren 2024 erbjuder vi ytterligare onlineutbildningar som skräddarsytts särskilt för anställda inom socialtjänsten, polisen och skolan.

Vårens fortbildningstillfällen kommer att erbjudas följande datum:

För anställda inom polisen (klicka på ett datum för att anmäla dig)
Onsdag 17 april, 13.00 -16.00
Onsdag 8 maj, 09.00-12.00

För anställda inom socialtjänsten (klicka på ett datum för att anmäla dig)
Onsdag 24 april, 13.00 -16.00
Onsdag 22 maj, 09.00-12.00

För anställda inom skolan (klicka på ett datum för att anmäla dig)
Onsdag 10 april, 13.00 - 16.00
Torsdag 2 maj, 13.00 -16.00

Antalet platser är begränsade så anmäl dig i tid. Vi praktiserar principen om ”först till kvarn”. Utbildningsdagarna riktar sig anställda inom respektive yrkesgrupp som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Fortbildningen är kostnadsfri och vi använder Zoom som fortbildningsplattform (ni måste ha tillgång till Zoom på datorn som skall användas).

Välkommen med din anmälan!

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.