Konferens

15 maj, 2024

Samverkande partners

En konferens som vänder sig till dig som är chef eller arbetar strategiskt inom socialtjänsten, skola, polis eller hälso- och sjukvården:

Så kan skola, socialtjänst och polis samarbeta för att stärka skolsäkerheten vid skolattacker och förebygga grovt våld i skolan

Flera fall av grövre våld har inträffat i grund- och gymnasieskolor under de senaste åren i vissa fall med dödlig utgång. Sannolikheten att en enskild skola ska drabbas är liten, men om det händer kan det få allvarliga konsekvenser. För att öka förmågan att förebygga och förhindra grövre våld i skolan har flera myndigheter nu fördjupat sin samverkan. Konferensen kommer att belysa hur vi kan samarbeta effektivare i det förebyggande arbetet och hur vi kan skydda oss vid en skolattack.

 • 09.00 Registrering öppnar (kaffe och smörgås serveras)
 • 10.00 Välkommen
  Helena Messing Berg, moderator
  Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism
 • 10.15 Lägesbild över skolattacker och polisens roll i det förebyggande arbetet
  Andreas Salsborn, Polismyndigheten/ Redex Väst
 • 10.45 Hur kan skolor förbereda sig för en allvarlig krissituation
  Samtal med Maria Elmer, Skolverket
 • 11.15 Paus
 • 11.40 Metodstöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker
  Edvin Sandström, Center mot våldsbejakande extremism
 • 12.10 Lunch
 • 13.15 Samverkan och dela information mellan skola, socialtjänst och polis – nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete?
  Liselotte Persson Öhrn, Socialstyrelsen
  Annelie Jildebäck, Skolverket
  Emma Ravald, Polismyndigheten
 • 13.55 MSB:s vägledning: Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan
  Fly - sök skydd – larma

  Daniel Hedman, Polismyndigheten
  Att öka säkerheten i skolan och andra offentliga miljöer
  Peter Hällsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • 14.40 Fika
 • 15.10 Hur går man vidare efter en skolattack?
  Samtal med:
  Fredrik Hemmensjö, rektor vid Malmö Latinskola
  Helén Fredriksson, rektor vid Åkrahällskolan i Nybro
  Marcus Hjelm, Center mot våldsbejakande extremism
  Stefan Anering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • 15.45 Avslutande ord
  Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism
 • 16.00 Slut

Inspelning från konferensen:

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.