Samling mot våldsbejakande extremism

23-24 maj 2024

Inbjudan till konferensen

Samling mot våldsbejakande extremism 2024

Välkommen till CVE:s årliga konferens i Stockholm om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Konferensen vill bidra med kunskap och erfarenhet, lyfta fram framgångsrikt nationellt, regionalt och lokalt förebyggande arbete samt bidra till nätverksbyggande.

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som i arbetet kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Datum: torsdag och fredag 23-24 maj 2024

Tid: Förmiddag första dagen till lunch andra dagen (vi återkommer med exakta tider)

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.
Ett par minuters promenad från Centralstation
Länk till Clarion Hotel Sign Länk till annan webbplats.

Anmälan: Anmäl dig i formuläret nedan senast den 10 maj 2024. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Vid förhinder är det viktigt att du avbokar din plats så fort som möjligt så att vi kan erbjuda platsen till andra. CVE förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagande från en myndighet eller arbetsplats. Vi strävar efter att få en blandning av yrkesverksamma från kommunal och statlig verksamhet, civilsamhället, privata aktörer, trossamfund med flera.

Deltagandet i konferensen, mat, fika och middag är kostnadsfritt. Resa och logi betalar ni själva.

På kvällen den 23 maj bjuder CVE på en middag för att ge ytterligare möjlighet att nätverka och prata med kollegor på andra myndigheter eller i andra kommuner. CVE kommer under middagen att uppmärksamma en kommun som arbetar effektivt i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Urval av programpunkter

  • Nationell- och internationell lägesbild av de våldsbejakande extremistmiljöerna. Vilka är de största hoten och vilken utveckling ser vi framför oss?
  • Hur påverkar den pågående konflikten mellan Israel och Hamas de våldsbejakande extremistiska miljöerna?
  • Antisemitism och islamofobi - ett ökande problem i fotspåren av konflikten i Mellanöstern
  • Vilket stöd och vilka nätverk finns det för yrkesverksamma i deras förebyggande arbete?
  • VBE-miljöerna i förändring. Vilka trender ser vi?
  • Ett förhöjt terrorläge, vad innebär detta för Sverige?
  • Påverkanskampanjer mot Sverige – hur ser det ut, vilka ligger bakom och hur ska vi agera?
  • Skolattacker - hur förebygger och försvårar vi dessa? Vad gör myndigheterna och vilket stöd finns att tillgå?
  • Gamingplattformar – mötesplatser för extremister eller hur ser det ut
  • Framgångsrikt kommunalt förebyggande arbete

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.