Ramböll

2021

Utvärdering av Center mot våldsbejakande extremisms behovsanpassade stöd till kommuner

Ramböll har fått i uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att utvärdera det behovsanpassade stödet CVE ger till kommuner för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Vi har genomfört en enkät- och intervjustudie i syfte att kartlägga hur väl kommunstödet bidrar till att förstärka kommunernas förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och vilka behov kommunerna har för att driva arbetet framåt.

Ramböll_2021