Ramböll

2021

Utvärdering av Center mot våldsbejakande extremisms behovsanpassade stöd till kommuner

Ramböll fick i uppdrag av CVE att utvärdera det behovsanpassade stödet CVE ger till kommuner för att stärka det lokala förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ramböll genomförde en enkät- och intervjustudie i syfte att kartlägga hur väl kommunstödet bidrar till att förstärka kommunernas förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och vilka behov kommunerna har för att driva arbetet framåt.

Ramböll_2021