Genvägar

CVE:s Stödtelefon

Stöd & råd

CVE:s Stödtelefon

Stöd & råd

Centrets nationella stödfunktion för yrkesverksamma nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om det här

Frågor och svar

Samlad lista

Frågor och svar

Samlad lista

Här har vi samlat alla frågor och svar i en lista där du väljer frågan för att se svaret.

Läs alla frågor och svar här

Stöd

Metodstöd skola

Stöd

Metodstöd skola

Stöd för att stärka skolans förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och skolattacker inklusive kunskapsöversikt och samtalsstöd.

Läs metodstödet här

Läs mer

Samverkande myndigheter

Läs mer

Samverkande myndigheter

Läs mer om de samverkande myndigheter och organisationer som arbetar för att förebygga skolattacker och regeringsuppdraget

Läs mer om det här

Akut läge?

Ring 112

Vägledning

Att hantera skolattacker

Vägledning

Att hantera skolattacker

Det är viktigt att ha övat innan och att ha goda rutiner kring vad man ska göra om något händer.

Läs mer om det här

Om det otänkbara händer

Se MSB:s film “Fly Sök skydd Larma”

Se tecknen

Se Sandy Hook Promise film “Evan”

Spela film