Metodstöd

För att hjälpa yrkesverksamma som känner oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har CVE tagit fram två metodstöd. Syftet är att erbjuda ett kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

  • Förebyggande insatser
  • Samverkan
  • Skola
  • Socialtjänst

Uppdaterades 21 oktober 2022 15:50

Dela

Relaterat innehåll