Frågor och svar om CVE:s stödfunktion

Här besvaras vanligt förekommande frågor om Center mot våldsbejakande extremism stödfunktion.

Du kan kontakta oss genom stodteamet@cve.se eller genom vår stödtelefon. Vår stödtelefon nås på telefonnummer 08-527 44 290 och är öppen klockan 9-15 på helgfria vardagar. Vår e-post kontrolleras och hanteras fortlöpande helgfria vardagar mellan 8 och 17.

 

Centrets stödfunktioner är till för yrkesverksamma personer, som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå.

Är det du själv som vill få stöd att lämna en våldsbejakande miljö eller är du anhörig till en person som är radikaliserad eller på väg att bli radikaliserad? Då kan du vända dig till den kommun där du bor eller där personen bor.

 Om du inte tillhör vår yrkesmålgrupp men har funderingar vänd dig då till den kommun där du eller personen du känner oro för bor för rätt stöd. Du kan också vända dig till Rädda Barnens orostelefon om radikalisering. Länk till annan webbplats. Orostelefonen är en anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är.

Du får kontakt med någon av experterna som arbetar vid Center mot våldsbejakande extremism. Medarbetarna på centret har tillsammans en mycket bred erfarenhet och kompetens. Med bakgrund från olika geografiska delar av Sverige och erfarenhet av arbete inom polis, Säkerhetspolis, Kriminalvård, kommunal verksamhet, socialtjänst, skola, försvarsmakt, akademin, trossamfund och civilsamhällesorganisationer. Oberoende av vem du först kommer i kontakt med ser vi till att använda hela centrets kompetens och erfarenhet för att kunna tillgodose dina behov.

Ja, du kan kontakta oss anonymt. Vi behöver dock ofta på något sätt säkerställa att du tillhör någon av centrets målgrupper, yrkesverksamma personer som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå. Detta är för att vi ska kunna hjälpa även personer som inte tillhör vår målgrupp att komma i kontakt med rätt aktör.

Vi hanterar i första hand den information du lämnar konfidentiellt och om så krävs tillämpar vi en mycket restriktiv dokumentation där vi tar stor hänsyn till personers integritet. Detta innebär att det vi dokumenterar uteslutande är mycket allmän information som inte går att härleda till en person.

Hur vi kan stötta dig beror i huvudsak på hur dina behov ser ut. Ibland räcker den information eller de råd du kan få direkt när du kontaktar oss via vår stödtelefon eller info-mejl. Om det behövs har vi uppföljande kontakt.

Ibland kan vi behöva ge ett mer utförligt stöd för att stärka ert förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism lokalt. Vi utformar det då tillsammans med er utifrån era behov. Vi har möjlighet att finnas kvar under en längre period för att stötta er och kan genomföra stöttande insatser på plats. Under den period ni får ett fortlöpande stöd kommer ni också att ha en kontaktperson på centret att vända er till.