Storstadsnätverk

Kommuner som har stor erfarenhet av- och har arbetet länge med att förebygga våldsbejakande extremism har uttryckt behov av att kunna dela erfarenheter, utmaningar och metoder för utveckling av arbetet i kommunerna. För att möta detta behov har CVE initierat storstadsnätverket.

I storstadsnätverket ingår samordnare mot våldsbejakande extremism från kommuner som under lång tid arbetat med frågan med stor samlad kunskap och erfarenhet. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter och kunskap med varandra och att kunna sprida dessa till andra kommuner.

Följande kommuner ingår i nätverket:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Borås
  • Örebro
  • Borlänge