Gamingnätverk

Spel- och spelangränsande plattformar online hör till de största och viktigaste mötesplatserna för barn och unga. Forskare och experter har under en tid lyft hur våldsbejakande extremister missbrukar och utnyttjar dessa arenor för att bland annat sprida propaganda och rekrytera anhängare. Det är viktigt att alla berörda aktörer inom civilsamhällesorganisationer, myndigheter och spelbranschen, samverkar och hjälps åt för att motverka och förebygga att våldsbejakande extremister skapar otrygghet på plattformar för spel och umgänge.

Därför har CVE tillsammans med aktörer inom civilsamhället, myndigheter, och spelbranschen etablerat Gamingnätverket. Syftet är att diskutera och tillsammans lösa utmaningar i relation till radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism på spel- och spelangränsande plattformar. Nätverket sammanträder två gånger om året.

Aktörer som ingår just nu:

  • Sverok
  • Statens medieråd
  • Institutet för juridik och internet
  • Uppsala universitet
  • Dataspelsbranschen
  • Polismyndigheten
  • Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)
  • Redex
  • Expo
  • Mates GG