Menu

Digitalt slagfält - ny rapport från FOI

2019-10-30

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har publicerat en rapport om radikalnationalistiska digitala miljöer.

I rapporten ges en inblick i hur radikalnationalistiska ideologier idag tar sig uttryck i digitala miljöer.

Studien ingår i det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut och i vilket kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda ska utföras.

Klicka här för att komma till rapporten.

Sidan senast uppdaterad: