Menu

Faktablad om ensamagerande gärningspersoner


Center mot våldsbejakande extremism har tagit fram ett faktablad om ensamagerande gärningspersoner.

År 2017-2018 utfördes majoriteten av terrordåden i västvärlden av ensamagerande gärningspersoner, varav ett flertal hade genomgått en skyndsam radikaliseringsprocess och inte tidigare varit gärningspersoner kopplade till våldsbejakande extremism. Säkerhetspolisen bedömer att nästa terrordåd i Sverige troligen kommer att utföras av en ensamagerande gärningsperson. Men är de verkligen ensamma? Går de att känna igen? Går dessa dåd att förebyggas?

1 juni 2020 anordnade Center mot våldsbejanade extremism och Agera Värmland en webbsänd konferens om ensamagerande gärningspersoner. Idag publicerar CVE ett faktablad på ämnet.

 

 

 

Sidan senast uppdaterad:


test