Stöd

Illustration, ett par går tillsammans, en person pratar i mobil, två sitter vid ett bord, närbild på hand med mobil

För yrkesverksamma

Centrets stödfunktion

Behöver du stöd i din yrkesroll i frågor som rör våldsbejakande extremism? Linjen finns för yrkesverksamma som dels behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, dels behöver råd om sådant de möter i sin yrkesroll och som skulle kunna vara våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290. Läs mer om CVE:s stödtelefon här.


Kommunens samordnare/kontaktperson

Kommunerna har lokala samordnare eller kontaktpersoner i frågor som rör våldsbejakande extremism som du kan vända dig till.

Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

 
För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö – och för anhöriga

Socialtjänsten i din kommun

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för råd, stöd och hjälp.

Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Orostelefonen är en anonym och nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en en miljö du vill lämna.

Kontaktuppgifter finns på Rädda Barnens webbplats.


EXIT

EXIT på Fryhuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa . EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Läs mer på Fryshuset webbplats.


Flamman socialt förebyggande centrum

Safe Space Hoppa av hjälper till med avhopp från alla typer av våldsbejakande extrema miljöer, med särskilt fokus på religiöst profilerad extremism, högerextremism och vänsterautonoma rörelser. Stödet gäller unga som redan hamnat i extrema miljöer/anslutit sig till extrema grupper eller som sympatiserar med extremistiska grupper oavsett om det är på nätet eller i fysiska former och ska motivera till avhopp från dessa. De arbetar också förebyggande samt med föräldrar/anhöriga till personer i ovan nämnda målgrupper genom rådgivning och stödinsatser.

Mer information finns på www.flammanmalmo.se


Agera Värmland

Agera Värmland jobbar med insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla utträde ur våldsbejakande miljöer samt ger stöd till anhöriga.

Mer information finns på www.ageravarmland.se


Hjälpkällan

Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Läs mer på Hjälpkällans webbplats.


Har du misstankar om brott?

Polisen

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Läs mer på Polisens webbplats.

  

Det finns fler offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer som erbjuder hjälp, inte minst på regional och lokal nivå. Kontakta din kommunala samordnare/kontaktperson, socialtjänst eller oss på CVE för mer information.

Sidan senast uppdaterad: