Psykisk ohälsa och VBE

CVE har tagit fram ett faktablad om ämnet psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism. Fenomenet har återkommande lyfts som en potentiell riskfaktor. Inom ramen för sina verksamheter har både Säkerhetspolisen och CVE arbetat med ärenden som berör relationen mellan psykisk ohälsa och extremism. Det innebär inte att alla personer med en viss diagnos bär på en förhöjd risk.

Vid våldsdåd som utförs av ensamagerande gärningspersoner överlappar ofta politiska och personliga motiv. Det gör det ibland svårt att säga vad som är ett terrordåd och vad som är en annan form av våldsdåd. Ideologisk övertygelse och psykisk ohälsa bör dock inte förstås som motsatser. Psykisk ohälsa kan spela en roll i en radikaliseringsprocess och kan vara kopplad till de ideologiska dimensionerna. I dessa fall är det nödvändigt att se till samspelet mellan olika faktorer i individens liv.

Ladda ner faktabladet här

Psykisk ohälsa och våldsbejakande extremism

Psykisk ohälsa har återkommande lyfts som en potentiell riskfaktor för våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremismFörebyggande insatserPsykisk ohälsa

Uppdaterades 31 januari 2024 10:38

Dela

Relaterat innehåll