Nätverk

En av metoderna CVE använder för att nå en högre grad av effektivitet av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism är att utgöra en plattform för, och etablera, nätverk.

Sedan starten 2018 har CVE initierat ett flertal nätverk som alla utgår från ett behov av att ta del av expertkunskap, samla och utbyta information och erfarenheter samt koordinera det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vissa nätverk är övergripande och långsiktiga och planeras att faciliteras under en längre tid. Andra nätverk sammankallas snabbt och behandlar en specifik fråga som kräver snabb samordning av insatser.

Sidan senast uppdaterad:

Se även